logo

Дейностите, осъществявани от здравния асистент, целят подобряване качеството на живот на пациента чрез оказване на медико-социална и психологическа подкрепа за здравословен начин на живот, за ресоциализация и адаптация след операция или при хронични заболявания.

Под ръководството на лекар или специалист по здравни грижи, здравният асистент подпомага нуждаещия се при удовлетворяване на основните му жизнени потребности – хранене, хигиена, движение, дишане, отделяне, сън, почивка, обучение, забавление и психосоциален комфорт.

При извършване на дейности, подпомагащи храненето и приемането на течности, в зависимост от състоянието и заболяването на пациента, здравният асистент:

- подготвя храната в подходяща консистенция (разрежда, раздробява, пасира и др.);

- поставя пациента в подходяща поза;

- подготвя течности според предписанията;

Здравният асистент подпомага пациента при приема на медикаменти през устата като следи за:

- дозировката и навременния им прием (по предписанието на лекаря);

- правилното им съхранение; 

- проява на нежелани реакции.

Здравният асистент оказва помощ на пациента при обличане и събличане, при поддържане на тялото чисто – извършва комплекс от мероприятия за поддържане на личната хигиена и комфорт на болния.

При дейности, свързани с подпомагане движението на пациента, здравният асистент го поддържа, придържа и поставя в подходящо положение, подпомага самостоятелното му придвижване или с помощни средства, обучава пациента в техники за движение, наблюдава пациент с гипсова и друга обездвижваща превръзка за произтичащи усложнения.

Дейностите, които здравният асистент извършва за подпомагане дишането на пациента са: наблюдение и информиране на медицинския специалист за състояния на кислороден дефицит (задух, кашлица, кръвохрачене, болка в гръдната област). В зависимост от симптомите и указанията на медицинския специалист, здравният асистент променя положението на пациента (повдигане горната част на тялото), поставя кислородна маска с цел подпомагане на дишането. Извършва профилактика на застойните дихателни инфекции чрез дихателна гимнастика и инхалация.

 

Здравният асистент наблюдава състоянието на отделителните функции на организма – възможностите на пациента самостоятелно да се справя и регулира отделянето, вида, количеството и честотата на екскрециите и секрециите.

Част от отговорностите на здравния асистент са свързани с осигуряване на оптимални условия за сън и почивка при спазване на биологичния режим (извършване на тоалет преди сън, подходящо положение на тялото за сън, поддържане на спалното бельо изпънато, осигуряване на свеж въздух, комфортна температура и спокойна среда).

Здравният асистент осигурява на пациента развлечения според състоянието и желанието му /четене на книги, разходки, дневни занимания, игри, подпомагане на комуникацията чрез интернет връзка и др/.Той извършва действия, съобразени с правилата и нормите за хигиена, дезинфекция и стерилизация на болничната среда и в бита, отчитайки измененията и влиянието на околната среда върху човека.

Болногледачът предоставя базови здравни грижи и/или подпомага дейността на специалистите по здравни грижи в лечебни заведения за долекуване (медицински и рехабилитационни заведения, заведения за медико-социални грижи с настаняване), хосписи за терминално болни, в домашни условия, в социални заведения за стари хора и домове за хора с увреждания. Грижите се предоставят на хора, възстановяващи се след острия стадий на заболяването и хора с увреждания, в съответствие с плановете за лечение, изготвени от медицински специалисти.

Задълженията на болногледача най-общо обхващат: 

·         ежедневна грижа в храненето,даване на лекарства по график,къпане, смяна на бельо,смяна на памперси,цялостен и частичен тоалет – измиване на зъби, избръсване, тоалет на гениталии, рязане на нокти,помощ при извършване на физиологичните нужди,разходки, четене на книги и вестници,диалог и грижа за психическия комфорт. 

В своята работа болногледачът спазва правилата за добра практика и следва назначенията на медицинския специалистили социалния работник за удовлетворяването на универсалните (базовите) потребности, които са общи за всички и необходими за поддържането на живота и здравето на човека. Грижата за пациента трябва да бъде насочена преди всичко към осигуряване на добро физическо и социално-психологическо състояние.

При извършване на дейности, подпомагащи храненето и приемането на течности, в зависимост от състоянието и заболяването на пациента, болногледачът:подготвя храната в подходяща консистенция (разрежда, раздробява, пасира и др.); поставя пациента в подходяща физиологична поза; подготвя течности в количество и температура, според предписанията;Болногледачът подпомага пациента при приема на медикаменти през устата като: следи за дозировката и навременния прием по предписанието на лекаря; следи за правилното съхранение; следи за проява на нежелани реакции;

Болногледачът оказва помощ на пациента като го подпомага при обличане и събличане, при поддържане на тялото чисто – извършва комплекс от мероприятия за поддържане на личната хигиена и комфорт на болния, общи тоалети (подпомага пациента при редовно миене на ръцете, къпане, ресане на косата, бръснене, измиване на кожата и кожните гънки) и специални тоалети (сутрешен, вечерен, интимен, на нос, уши, очи, устна кухина, зъби, нокти), при поддържане на хигиена и профилактика на декубитуса (обтриване, талкиране обръщане), при подготовка за оперативно лечение, при транспортиране и съпровождане за изследване, извършва процедури по обезпаразитяване.

Болногледачът наблюдава отделителните функции на организма – възможностите на пациента самостоятелно да се справя и регулира отделянето, вида, количеството и честотата на екскрециите и секрециите.

Част от отговорностите на болногледача са свързани с осигуряване на оптимални условия за сън и почивка при спазване на биологичния режим (извършване на тоалет преди сън, придаване на подходящо положение в леглото за сън, поддържане на спалното бельо изпънато, осигуряване на свеж въздух, комфортна температура и спокойна среда).

В случай на необходимост, болногледачът съдейства на специалиста по здравни грижи за измерване на телесна температура, овладяване на хипо или хипертермия, провеждане на общоукрепващи и закалителни процедури за пациента.

Болногледачът извършва действия, съобразени с правилата и нормите за хигиена, дезинфекция и стерилизация на болничната, извънболничната среда и в бита, отчитайки измененията и влиянието на околната среда върху човека.

Болногледачът поддържа контакти с пациента, неговите близки и работния екип като проявява гъвкаво поведение и адаптивност за работа при променящи се условия.

Работното време на болногледача се определя от потребностите от персонал в заведенията за долекуване и рехабилитация. Най-често болногледачът работи на почасов работен график, съгласно разпоредбите на трудовото законодателство. При определени ситуации, изискващи спешни и неотложни действия се налага да работи на удължен работен ден, а също и в празнични и почивни дни.

Болногледачът осъществява трудовата си дейност на стационарно работно място, оборудвано с подходящи за целта медицински помощни материали, пособия и консумативи – медицински шкафове, превързочни материали, болнични легла, антидекубитални дюшеци, медицински легенчета, инвалиден стол, тоалетен стол, подлога, термометър, апарат за кръвно налягане, памперси, постелъчно бельо и други в съответствие със спецификата на лечебното заведение, в което работи.

При изпълнението на задачи, изискващи придвижване на пациента, болногледачът използва специалните транспортни средства – медицинска носилка, инвалиден стол и др.

В работата си, болногледачът използва указания, свързани със здравните грижи – работна документация (нормативни документи, план-график, рапортни тетрадки, регистрационни листове, индивидуален работен план, седмичен график на извършваните дейности, стандарти по здравни грижи), помощни средства, компютърна техника, лични предпазни средства.

Заявка за включване в обучение - Здравна академия
Име, презиме, фамилия(*)
Неправилно въведени имена!
Телефон за контакт(*)
Invalid Input
Въведете Вашия e-mail(*)
Неправилно въведен e-mail!
Изберете обучение(*)
Моля посочете избраното обучение!
Прочетох и съм съгласен с общите условия за вклщчване в обучение (*)
Invalid Input
Въпроси и бележки
Invalid Input
Въведете кода:(*) Въведете кода:
Неправилно въведен код!

Общи условия за участие

ВХОД

КАЛЕНДАР

Юни 2021
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Фотоси на курсисти

24.jpg

bottom
top

 

Онлайн Академия

Обучение за ВСЕКИ, НАВСЯКЪДЕ!

 

Имейл: onlineacademy@abv.bg

 

Тел. 0879616688


 


bottom


Notice: Undefined variable: list in /home/jobspl/www/root/templates/themza_j25_07/html/pagination.php on line 150

Notice: Undefined variable: html in /home/jobspl/www/root/templates/themza_j25_07/html/pagination.php on line 150

Notice: Undefined variable: list in /home/jobspl/www/root/templates/themza_j25_07/html/pagination.php on line 151
Powered by Joomla!.
Notice: Undefined variable: html in /home/jobspl/www/root/templates/themza_j25_07/html/pagination.php on line 150

Notice: Undefined variable: list in /home/jobspl/www/root/templates/themza_j25_07/html/pagination.php on line 151
Design by: free joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.